Reglement competitie

REGLEMENT REGIONALE RECREATIE COMPETITIE

B.C. LEVEL

Opgesteld door de wedstrijdleider van de Regionale Recreatie Competitie. Goedgekeurd door het bestuur van B.C. Level.

(Aangepast op: 1 augustus 1999 / 15 juli 2007 / 16 juli 2011/ 11 aug 2014).

 1. Elke wedstrijd bestaat uit de volgende partijen: 2 dames enkel, 2 herenenkel, dames dubbel, heren dubbel en 2 gemengd dubbel.
 2. De samenstelling van de teams moet voor aanvang van de eerste wedstrijd in het bezit zijn van de wedstrijdleiding.
 3. Een team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren. Ieder teamlid mag slechts éénmaal in een zelfde wedstrijdonderdeel uitkomen.
 4. Iedere wedstrijd moet worden gespeeld op de daarvoor vastgestelde datum. Verschuivingen zijn in verband met het strakke wedstrijdschema niet of nauwelijks mogelijk.
 5. Indien een team een wedstrijd afzegt, en de wedstrijd op een ander tijdstip niet meer kan worden gespeeld, door welke omstandigheid dan ook, verliest het annulerende team de desbetreffende wedstrijd met 8-0.
 6. De wedstrijdleiding aanvaardt geen risico('s) m.b.t. blessures en/of het zoekraken c.q. beschadigen van privé-eigendommen.
 7. Het "thuis"-spelende team zorgt voor de scheidsrechters.
 8. De shuttles worden door de wedstrijdleiding beschikbaar gesteld en dienen na afloop van alle partijen weer bij deze ingeleverd te worden.
 9. Daar voor iedere te spelen wedstrijd in principe 1 baan beschikbaar is, dient zonder oponthoud te worden gespeeld.
 10. Partijen worden gespeeld om "the best of three".
 11. De sets worden gespeeld tot de 21, met een verschil van minimaal 2 punten. Voorbeeld standen: 21-15, 9-21, 21-19, etc.
 12. Indien er geen verschil is van 2 punten, wordt er verlengd. Dit wordt zolang gedaan totdat er 2 punten verschil is. Voorbeeld standen: 23-25, 27-25, 21-23, etc.
 13. Het maximale punten aantal is 30. Indien er nu nog geen verschil is van 2 punten, heeft degene die het eerst de 30 heeft behaald, de set gewonnen. Stand: 30-29. (In de derde set wordt er bij de 11 gewisseld van kant.)
 14. Bij de te spelen partijen dient de volgorde op het wedstrijd­formulier te worden aangehouden.
 15. Een speler heeft recht op een rusttijd van 10 minuten tussen twee verschillende partijen.
 16. Wanneer gedurende een partij één van de deelnemende spelers door bijvoorbeeld een blessure op moet geven, wordt die betreffende partij als verloren beschouwd. Voor de eventueel nog daarna te spelen partijen mag een reservespeler ingezet worden, mits voldaan wordt aan punt 19 van dit reglement.
 17. De teamleider van het "thuis"- spelende team vult als eerste het wedstrijdformulier in, waarna de andere teamleider zijn/haar opstelling op een apart blad aan eerstgenoemde geeft, die dan het wedstrijdformulier verder invult.
 18. De teamleider van het "thuis"- spelende team zorgt voor de verdere afwerking van het wedstrijdformulier en het inleveren van dit formulier bij de wedstrijdleiding. (het originele formulier)
 19. De wedstrijdpunten worden als volgt toegekend:
  * bij winst 2 punten;
  * bij gelijk spel (4 - 4) 1 punt;
  * bij verlies 0 punten.
 20. Wanneer een speelklasse (A, B of C) uit meerdere poules bestaat, zal op het eind van de competitie een finaledag georganiseerd worden waarvoor een datum vastgesteld zal worden.
 21. Indien in een finalewedstrijd de uitslag gelijk is (4-4), dan is het team met het hoogste aantal wedstrijdpunten de winnaar.
 22. Een speler die zich voor een bepaald team op een bepaald niveau heeft opgegeven, mag niet bij een team op een lager niveau invallen.
 23. Om aan de finalewedstrijden van een team te mogen deelnemen (zie punt 17) moet een speler gedurende de gehele competitie aan tenminste de helft van het totaal aantal te spelen wedstrijden van dat team hebben deelgenomen.
 24. Bij het uitvallen van één van de leden van een team, dient het team zelf voor vervanging van deze persoon te zorgen. Hiervan dient het betreffende team de tegenstander op de hoogte te stellen en de wedstrijdleiding om goedkeuring te vragen. Bij het uitvallen van meer dan twee teamleden kan de wedstrijd niet worden gespeeld, maar in overleg met de tegenstander en de wedstrijdleiding worden verplaatst, als dit niet mogelijk is dan heeft het incomplete team de wedstrijd verloren. Wordt hieraan niet voldaan dan heeft de wedstrijdleiding het recht om deze wedstrijd voor beide teams als verloren te beschouwen.
 25. De competitiebijdrage van € 60,00 graag vόόr 1 oktober 2014 storten op het rekeningnummer van de penningmeester:
  IBAN: NL12 INGB0001650259 t.n.v. BC Level o.v.v. de teamnaam.